แบบบ้านนอร์ดิก บ้านหรูสไตล์ร่วมสมัยกับธรรมชาติที่สวยงาม

แบบบ้านนอร์ดิก (Nordic) เป็นสถานที่ที่มีประวัติและต้นกำเนิดที่น่าสนใจ โดยมีเนื้อที่แต่งตั้งอยู่ในเขตของประเทศสวีเดน และประเทศนอร์เวย์ ซึ่งอยู่ทางเหนือของยุโรป บ้านนอร์ดิก มีความสำคัญมากในเรื่องของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการเคลื่อนไหวทางสังคมของพื้นที่นี้ ดังนี้

ประวัติและต้นกำเนิดของบ้านนอร์ดิก

ต้นกำเนิดของชื่อ “นอร์ดิก”

ชื่อ “นอร์ดิก” มาจากภาษาสวีเดน “Norröna” ซึ่งหมายถึง “เหมือนเสียงรบ” หรือ “เสียงฝน” นั้นสันนิษฐานได้ว่าชื่อนี้มาจากคำว่า “norr” ซึ่งหมายถึงทิศเหนือ และคำว่า “röna” ซึ่งหมายถึง “พยายาม” หรือ “ความพยายาม” เนื่องจากประชาชนในบริเวณนี้ต้องทนรับมือกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่ท้าทายตลอดเวลา ชื่อนอร์ดิกกลับเกิดขึ้นเพื่อเสริมความสำคัญในการพยายามในการดำรงชีวิตและอยู่รอดในสภาพที่ขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติ

ประวัติและวัฒนธรรม

 1. รากกำเนิดของนอร์สแมน: บ้านนอร์ดิกเป็นที่รู้จักในโลกวรรณคดีและตำนานของนอร์สแมน (Norse mythology) ซึ่งเป็นระบบเชื่อมั่นที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในบ้านนอร์ดิก ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบเชื่อมั่นที่สำคัญของชาวสแกนดิเนเวียน (Scandinavian) โดยรากกำเนิดของนอร์สแมนอาจพบในการบูรณาการของประชากรชาวนอร์สแมนในบ้านนอร์ดิก
 2. วัฒนธรรมแห่งการเรือนอนแรด: บ้านนอร์ดิกเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของวัฒนธรรมการเรือนอนแรด (Viking culture) ที่ก่อตั้งโดยชาววายกิ้ง (Vikings) ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8 ถึง 11 โดยชาววายกิ้งจากบ้านนอร์ดิกได้ขจัดการค้าแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป และย้ายถิ่นฐานไปยังแถบอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้มีการแต่งตั้งอาณาจักรชาววายกิ้ง (Viking kingdoms) และมีส่วนร่วมในการผลิตวรรณคดีและตำนานที่สำคัญของนอร์สแมน
 3. การอพยพและการสร้างอาณาจักร: ชาวนอร์สแมนจากบ้านนอร์ดิกได้เข้าร่วมการอพยพมายังต่างประเทศ เช่น อังกฤษ และมีบทบาทในการก่อตั้งอาณาจักรของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น คิงคันตี (Cnut the Great) ซึ่งเป็นกษัตริย์ของอังกฤษ ดานิชและนอร์เวย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 11 อีกตัวอย่างหนึ่งคือ คิงสเกิร์ทที่ห้า (King Sweyn II) ของเดนมาร์ก ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งแดนมาร์กในสมัยที่ประชาชนนอร์สแมนยังคงมีอิทธิพลในภูมิภาคนี้
 4. บุคคลสำคัญ: บ้านนอร์ดิกเกิดขึ้นบางส่วนจากความรุ่งโรจน์ของบุคคลสำคัญเช่น ลีฟ เรริกซัน (Leif Erikson) ซึ่งเชื่อว่าเป็นนักสำรวจที่มาถึงแอมีริกาในอเมริกาเหนือก่อนโคลัมบัส คอลัมบัส ซึ่งนำไปสู่การสร้างนิวเฟานด์แลนด์ และรายงานการเดินทางของเขาได้เป็นเอกภาพของการติดต่อระหว่างแอมีริกาและยุโรป

บ้านนอร์ดิกมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของยุโรป ไม่เพียงแต่เป็นที่กำเนิดของนอร์สแมนและวัฒนธรรมการเรือนอนแรด แต่ยังมีผลกระทบในการก่อตั้งอาณาจักรและการอพยพของชาวนอร์สแมนไปยังส่วนอื่นของยุโรป การปรากฏการณ์และบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของบ้านนอร์ดิกมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวัฒนธรรมในยุโรปและโลกในระยะเวลาที่สำคัญของประวัติศาสตร์มนุษย์

ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านนอร์ดิก

 1. ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม บ้านนอร์ดิกตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีทิวทัศน์ที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่ภูเขาสูง ทะเลทรายที่อุดมไปด้วยชายหาดที่สวยงาม และป่าไม้หนาแน่น สภาพธรรมชาตินี้มีผลให้มีกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เช่น ปีนเขา การเดินป่า และกิจกรรมทางน้ำที่นิยมในฤดูร้อน
 2. วัฒนธรรมนอร์สแมน บ้านนอร์ดิกเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมนอร์สแมน (Norse culture) ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์และวรรณคดีของยุโรป วัฒนธรรมนอร์สแมนเชื่อมโยงกับการเรือนอนแรด (Viking culture) และมีเรื่องราวของเหล่าวายกิ้ง (Vikings) ที่ผจญภัยไปในทะเลใต้ การเป็นนักสำรวจของพวกเขาและการค้าแลกเปลี่ยนที่กว้างขวางในยุโรป นอร์สแมนยังมีระบบศาสนาเช่น นอร์สแมนิสธ์ (Norse mythology) ที่มีเทพเจ้าและตำนานเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมนี้
 3. สถาปัตยกรรมเชิงนอร์ดิก สถาปัตยกรรมในบ้านนอร์ดิกมีลักษณะเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร บ้านที่สร้างขึ้นมักมีความทนทานในการรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและทะเลแท่งตาย บ้านไม้และเรือลำเจ็บเป็นส่วนสำคัญของสถาปัตยกรรมนี้ นอกจากนี้ รูปร่างของบ้านและโครงสร้างอื่นๆ ยังสะท้อนการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมของชาวนอร์สแมน
 4. ภาษาและวรรณคดี ภาษานอร์ส (Norse language) เป็นภาษาที่ใช้ในบ้านนอร์ดิกและสร้างสรรค์งานวรรณคดีที่สำคัญ เรื่องราวและตำนานของนอร์สแมนถูกบันทึกลงในเรื่องราวพากย์ในรูปแบบของบอลลัด (ballads) และมีความสำคัญในวรรณคดีนอร์ส (Norse literature) และการบันทึกประวัติศาสตร์
 5. วัฒนธรรมเดิมๆ และการศึกษา วัฒนธรรมเดิมของบ้านนอร์ดิกยังคงถูกศึกษาและถ่ายทอดต่อกันอย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในบ้านนอร์ดิกมีความเน้นการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาวนอร์สแมน การศึกษาเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของชาวนอร์สแมน

ข้อดีและข้อเสียของบ้านสไตล์นอร์ดิก

ข้อดีของบ้านสไตล์นอร์ดิก

 1. การออกแบบที่เรียบง่ายและสะอาด บ้านสไตล์นอร์ดิกมีการออกแบบที่เรียบง่ายและสะอาด มีความสมดุลระหว่างความงดงามและความสะดวกสบาย ซึ่งมอบความรู้สึกของความสงบสุขและการผ่อนคลายในบ้าน
 2. ใช้สีธรรมชาติ สีในบ้านสไตล์นอร์ดิกมักเน้นสีธรรมชาติเช่น สีขาว สีเทา และสีไม้ ที่ช่วยเสริมความสมบูรณ์และสันโดษในสภาพแวดล้อม และช่วยเพิ่มความสดใสและสง่างามในบ้าน
 3. ความอบอุ่น บ้านสไตล์นอร์ดิกมีความอบอุ่นและเป็นกันเอง มีการใช้วัสดุธรรมชาติเช่น ไม้และผ้าขนแกะ เพื่อเพิ่มความอบอุ่นและความสบายในบรรยากาศในบ้าน
 4. การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ บ้านสไตล์นอร์ดิกมีการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการสร้างสรรค์สิ่งของที่ไม่จำเป็น ซึ่งทำให้บ้านดูโอวาทและมีความเป็นระเบียบ

ข้อเสียของบ้านสไตล์นอร์ดิก

 1. แบบบ้านนอร์ดิก ข้อเสีย ขาดความหลากหลายในการออกแบบ บ้านสไตล์นอร์ดิกมีความเรียบง่ายและมีความหลากหลายที่จำกัด บางครั้งอาจถูกมองว่าขาดความคล้ายคลึงหรือความนิยมในการออกแบบ
 2. ข้อจำกัดในการใช้ช่องว่าง บ้านสไตล์นอร์ดิกมักมีข้อจำกัดในการใช้ช่องว่าง เนื่องจากการเน้นความเรียบง่าย บางครั้งอาจสร้างความรู้สึกของความโดนเรียงเรียบเกินไปในบ้าน
 3. ความซับซ้อนในการรักษาความสะอาด บ้านสไตล์นอร์ดิกมักมีพื้นผิวที่สีสะอาดและสีขาว ซึ่งอาจทำให้ความซับซ้อนในการรักษาความสะอาดมากขึ้น เนื่องจากง่ายต่อการเป็นสกปรก
 4. การสร้างความเงียบ บ้านสไตล์นอร์ดิกมีลักษณะการสร้างความเงียบและเป็นกันเอง แต่บางครั้งอาจทำให้ความห้าวเกินไป หรือไม่เหมาะสมสำหรับคนที่ชอบความเร้าใจในสถานการณ์ที่เร็วเป็นมิตร

บ้านนอร์ดิกเป็นที่ แบบบ้าน มีความเอกลักษณ์ทั้งในด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และวรรณคดี ที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนอร์สแมนอันรากฐานและหลากหลายในยุโรปและโลกอย่างกว้างขวาง เว็บของเราได้นำรูป แบบบ้านนอร์ดิก ฟรี รูปแบบและสไตล์ต่างๆ มาให้ได้ชม เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้าง บ้านสไตล์นอร์ดิก เป็นที่อยู่ของทุกคน กัน ไม่ว่าจะเป็น บ้านนอร์ดิก 2 ชั้น ,บ้านนอร์ดิก มินิมอล ,แบบบ้านนอร์ดิก 2 ชั้น หรือชั้นครึ่ง เป็นต้น

อ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆในเว็บเรา คลิ๊กที่นี่ : แบบบ้านโมเดิร์น

Scroll to Top